Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

Besparingsadvies

Natuurlijk wil iedereen graag besparen, waarbij vaak vooral de financiën voorop staan.

Een beter financieel resultaat voor uw organisatie is voor BEPROMA dan ook het uiteindelijke doel. Het middel is het optimaliseren van (gebruik van) de huisvesting, de technische installaties en de facilitaire dienstverlening.

Daarbij zoeken we niet alleen naar directe besparingen –besparen op gebruik van energie, betekent over het algemeen per definitie geld besparen op de kosten van huisvesting-, maar ook naar indirecte besparingen.* En niet alleen naar quick-wins, maar we kijken ook naar effecten op de langere termijn. Bij dit alles houden we natuurlijk rekening met uw bedrijfsvoering.

Als u ons inhuurt voor het geven van besparingsadvies garanderen wij dat de kosten van onze inzet en de kosten van de investeringen die wij u adviseren, zich binnen de afgesproken periode terugverdienen.* Een goede en betrouwbare berekening van de te verwachten terugverdientijd is daarom een belangrijk onderdeel van een BEPROMA besparingsadvies.

BEPROMA vind dat er meer is dan alleen bezuinigen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op de drie P's:

respect voor de menselijke, ecologische en economische aspecten.

Wij voegen daar graag een vierde P aan toe van:

De welvaart en toekomst van ons en onze kinderen- is een belangrijke overweging om voorzieningen gericht op besparingen op allerlei grondstoffen door te voeren, omdat dit een grote bijdrage levert aan verduurzaming van onze planeet. Waar mogelijke uitputting aan de orde is, of recycling een goed of zelfs beter alternatief is nemen we dat in ons advies mee.

Financieel rendement is voorwaarde voor ondernemen. In het verlengde daarvan kunnen te hoge kosten een belangrijke belemmering vormen voor investeringen om het verbruik terug te dringen. Meer en meer ontstaat echter vanuit de duurzaamheidgedachte om aanpassingen, die niet altijd binnen korte tijd worden terugverdiend, toch door te voeren.

BEPROMA neemt al deze overwegingen mee in het besparingsadvies helpt u de juiste keuze te maken.

Overigens is er nog een aantal factoren van belang waarover wij graag in een persoonlijk gesprek met u van gedachten wisselen

Als u snel contact met ons opneemt, heeft u ook snel zicht op uw mogelijke besparingen en kunt u wellicht al snel van de verbeteringen genieten.

Neemt u gerust contact met ons op als dit u aanspreekt, wij lichten uw mogelijkheden en voordelen graag toe.

*indirecte besparingen:
Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 80% van de klimaatinstallaties in Nederland verkeerd zijn ingesteld. Juiste instelling betekent niet alleen energiebesparing, maar ook terugdringen van het ziekteverzuim met 1 tot 1,5%. Evenals verhoging van de productiviteit en verminderen van menselijke fouten (percentage hiervan varieert, afhankelijk van de werkomgeving).

*terugverdienen:
Uiteraard onder voorwaarden en op basis van bepaalde aannames. In een eerste gesprek vertellen wij u daar graag meer over. Omdat we zelfs dan al op uw budget letten brengen we voor dit eerste gesprek geen kosten in rekening.