Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

De Onafhankelijk Energiecoach van BEPROMA begeleidt relaties in hun zoektocht naar de voor hen best passende energieoplossing. Hierbij is coachen gedurende het gehele traject voor ons net zo vanzelfsprekend als onze onafhankelijkheid van uitvoerende en leverende marktpartijen.

De aanpak is in essentie voor alle klanten hetzelfde, de uitvoering is op onderdelen voor woningen anders dan voor bedrijfslocaties. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van de panden en daarmee met de overzichtelijkheid.

Bedrijfslocaties: Bij het kennismakingsbezoek stelt de energiecoach een aantal vragen, waarmee de noodzakelijke informatie wordt verzameld, waarmee een goed onderbouwd plan van aanpak kan worden opgesteld. Veelal zal ook een bezichtiging van de locatie al in dit stadium noodzakelijk zijn om een plan van aanpak, waarmee de –eveneens besproken- doelen gegarandeerd kunnen worden gehaald, te kunnen schrijven.

Overigens kunt u in dit stadium nog besluiten om het traject niet door te zetten, zonder dat kosten in rekening worden gebracht.

Als het rapport gereed is, maken wij een afspraak met u om het plan van aanpak, dat onder meer laat zien welke besparingen kunnen worden gehaald en wat daarvoor moet worden gedaan, met u te bespreken. Voorafgaand aan het gesprek wordt u het rapport toegestuurd.

Pas na dit tweede gesprek bepaalt u of het plan van aanpak zal worden uitgevoerd en zelfs in dit stadium kunt u nog besluiten om het project niet verder door te zetten.

De door ons gemaakte kosten voor het opstellen en bespreken van het plan van aanpak brengen we u dan, onder verantwoording van gemaakte uren en kosten, wel in rekening.

Wij gaan er echter vanuit dat wij op dat moment het eventueel vervolgtraject met u zullen bespreken en nemen u desgewenst de zorg voor de uitvoering hiervan uit handen.

Ook informatie- en/of voorlichtingsbijeenkomsten, en zelfs eventueel noodzakelijke trainingen voor uw medewerkers verzorgen wij graag voor u.

BEPROMA streeft ernaar uw (energie)besparingen voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen. In principe heeft u gedurende het gehele traject dezelfde coach. Hier wordt slechts bij hoge uitzondering en in overleg met u van af geweken.

Wellicht wordt de coach op onderdelen wel ondersteunt door andere medewerkers van BEPROMA.

Woningen: Naar aanleiding van een persoonlijk, telefonisch of digitaal contact bepalen we samen welke energie scan -een quick energiescan of de uitgebreidere basis energie scan- het best past bij uw wensen.

Wij maken een afspraak met u voor een huisbezoek, in principe wordt de scan dan ook direct uitgevoerd. Enkele dagen na de opname nemen wij contact met u op en maken een afspraak om de bevindingen en adviezen met u te bespreken. Voorafgaand aan dat gesprek sturen wij u de rapportage toe.

BEPROMA streeft ernaar uw (energie)besparingen voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voorlichting: BEPROMA geeft op veel manieren voorlichting over energie, energiebesparing en daarmee samenhangende vraagstukken.

Maandelijks zorgen wij voor ondersteuning bij technische vragen op de ledenbijeenkomsten van Energiek Velsen en regelmatig organiseert BEPROMA zelf informatiebijeenkomsten. Deze zijn tegen een kleine vergoeding voor iedereen toegankelijk. Wel graag even aanmelden.

Als bestuurslid Energie van de Duurzame Ondernemers Regio Amsterdam geeft Ben Wouda ook persoonlijke invulling aan de wens om bij te dragen aan verdere verduurzaming van de samenleving.

BEPROMA is te vinden op Facebook, Twitter en in diverse groepen van LinkedIn vindt u regelmatig onze inbreng.

Blogs en een maandelijkse nieuwsbrief zijn in ontwikkeling en zullen in het eerste kwartaal van 2014 gaan verschijnen.

Bezoek onze site regelmatig om volledig op de hoogte te blijven of schrijf u nu alvast in voor de nieuwsbrief via nieuwsbrief@beproma.nl