Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

Onderwijs moet effectiever.

Vindt de overheid.*

BEPROMA is van mening dat het werk in het onderwijs al zwaar genoeg is. Niet alleen de leerlingen, maar ook mensen die in het onderwijs werken verdienen het om zich volledig op hun onderwijstaak te kunnen concentreren. Maar ook om dat onder goede en veilige omstandigheden te kunnen doen. Zowel leerlingen als medewerkers hebben recht op goede huisvesting, een goed binnenklimaat en goede facilitaire voorzieningen.

Doordecentralisatie huisvesting per 1 januari 2015 is aangekondigd

Straks moeten scholen die al in financieel zwaar weer verkeren, een afweging gaan maken tussen het op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs en het onderhoud van gebouwen. Maar om die afweging te kunnen maken, is kennis van de materie en inzicht in de toestand van gebouwen, installaties en facilities nodig. U weet alles van onderwijs en wat daarbij komt kijken, heeft de kennis van onderwijs methodieken.

BEPROMA helpt u graag uw gebouwen, installaties en interne facilities op niveau te brengen en te houden, door:

Als u snel nu contact met ons op neemt, vertellen wij u graag hoe we u kunnen helpen om nog zoveel mogelijk voor de overdracht van gemeentes naar schoolbesturen

Om zo voorbereid te zijn op de periode vanaf 1 januari 2015.

Bij het tabblad 'Diensten' kunt u zien wat BEPROMA voor u kan betekenen.

*Op 12 maart 2012 schreef de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de Tweede Kamer dat vooral kleinere basisscholen door nieuwe plannen over het onderhoud van gebouwen in de financiële problemen komen. Dit als reactie op het voornemen van de Tweede Kamer om het buitenonderhoud van scholen over te hevelen van gemeenten naar schoolbesturen.

,,De financiële situatie van veel schoolbesturen betekent op dit moment een groot risico voor het goed onderhouden van schoolpanden. Vooral kleinere schoolbesturen kunnen door de nieuwe verantwoordelijkheid zowel financieel als qua expertise in de problemen komen’’, schrijft de VNG.

Inmiddels –februari 2013- heeft de staatssecretaris van OCW een wetsvoorstel in voorbereiding waarin het voornemen is opgenomen om de gemeentelijke zorgplicht voor het onderhoud/aanpassen van de schoolgebouwen te laten vervallen. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 8 januari 2013 heeft de staatssecretaris de datum gesteld op 1 januari 2015.

De vraag is dus niet meer of en wanneer, maar hooguit nog in welke mate en wat gevolgen voor de gemeenten en de schoolbesturen zullen zijn.