Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

Regionale en Provinciale overheden, waterschappen, etc.

De overheid moet (nog) meer aan de markpartijen overlaten en zich beperken tot publieke taken. Dat is in het kort vertaald wat onder de noemer “De terugtredende Overheid” wordt uitgedragen.*

Overheden

BEPROMA is van mening dat ook mensen die voor de overheid werken het verdienen het om zich volledig op hun taak te kunnen concentreren. Maar ook om dat onder goede en veilige omstandigheden te kunnen doen. Niet alleen de bezoekers hebben recht op veilige huisvesting, een goed binnenklimaat en goede facilitaire voorzieningen, de dienstverleners hebben dat net zo goed.

BEPROMA helpt u graag uw gebouwen, installaties en interne facilities op niveau te brengen en te houden, door:

Als u contact met ons op neemt, wij vertellen u graag hoe we u kunnen helpen

Bij het tabblad 'Diensten' kunt u zien wat BEPROMA voor u kan betekenen.

De terugtredende overheid

Een aantal ”publieke taken” is helder de bepalen, zoals de plichten verbonden aan de burgerlijke stand en het verwerken en verstrekken van gegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens en de basisregistratie adressen en gebouwen. De zorg voor de openbare ruimte is ook redelijk duidelijk, maar hoe staat het met de zorg voor de “eigen” gebouwen en terreinen?

Het terugtreden zie je vooral terug in het afstoten van taken en het verminderen van het eigen personeel, waardoor echter ook vaak specifieke kennis wegvloeit. Toch moeten de zwembaden, sporthallen, scholen, buurthuizen, maar ook gemeentehuizen en gebouwen in eigendom en/of gebruik van gemeentes, provincie, waterschappen, etc. worden onderhouden.