Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

Vereniging van Eigenaars*

Als u een appartement koopt, wordt u in feite eigenaar van een deel van een gebouw c.q. complex. Dat heet een appartementsrecht. Naast gebruik van uw eigen appartement heeft u recht op gebruik van gemeenschappelijke onderdelen van het complex, bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin. Als eigenaar van een appartement bent u ook samen met uw mede-eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele gebouw. Normaliter wordt dit geregeld via de Vereniging van Eigenaars*, een verplicht orgaan waar alle appartementseigenaars lid van moeten zijn.

Daarmee wordt u ook medeverantwoordelijk voor het beheer van het gehele onroerend goed. Een belangrijk onderdeel, immers u heeft een groot deel van uw kapitaal in dat onroerend goed geïnvesteerd. En u wilt dat op enig moment weer terug krijgen, bij voorkeur met rente en winst. Het aanzien van het totale complex is een belangrijke indicator voor de waarde van elk appartement afzonderlijk.

Bij veel VvE’s is echter niet voldoende kennis of ontbreekt de tijd om het beheer* goed te regelen.

BEPROMA kan en wil u daarbij graag helpen door voor (en waar nodig of gewenst:met) u het belang van de eigenaars te behartigen. Wij kunnen voor u het technisch, administratief en/of totaal beheer te verzorgen.

Bij technisch beheer kunt u denken aan

Bij administratief beheer kunt u denken aan

En uiteraard is totaal beheer de ultieme vorm, waarbij BEPROMA zowel het technisch als administratief beheer volledig voor u verzorgt en daarbij:

Het spreekt voor zich dat onze tariefstelling net zo op maat gesneden is als onze dienstverlening,

Als u contact met ons opneemt, overleggen we graag met u hoe wij u maximaal van dienst kunnen zijn.

Bij het tabblad 'Diensten' kunt u zien wat BEPROMA eventueel nog meer voor u kan betekenen.

*Net als in het dagelijks verkeer wordt op deze site zowel "Vereniging van Eigenaars" als "Vereniging van Eigenaren" gebruikt.

*In het Burgerlijk Wetboek is o.a. bepaald dat een Vereniging van Eigenaars moet worden opgericht, die het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars ten doel heeft. Via de Handelsregisterwet van 2007 is bepaald dat iedere VvE zich moet inschrijven in het handelsregister van de kamer van Koophandel (KvK). Voor kleine VvE’s kan die inschrijving lastig zijn, omdat er bijvoorbeeld geen bestuurder is of geen meerderheid in de VvE die de inschrijving kan bekrachtigen. Hoewel een aantal instanties, waaronder de Vereniging Eigen Huis, de Tweede Kamer hier per brief op heeft gewezen, geldt die verplichting tot nu toe (2013) nog steeds.

*Beheren betekent niet alleen incidenteel onderhoud verzorgen als dat onverhoopt noodzakelijk blijkt, beheren is vooral ook: vooruit kijken. Met elkaar afspreken in welke conditie u het complex wilt houden en daar op anticiperen.

*bouwkundige constructie(s) van het complex en bijvoorbeeld dakbedekking, gevels, schilderwerk, etc.

*liften, centrale warmteopwekking, glazenwasinstallatie, water-, elektriciteit- en verwarmingsinstallaties in gezamenlijke ruimtes, etc.

*gezamenlijke tuinen, gazons, bijbehorende speeltoestellen, etc.