Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

De Visie van BEPROMA

Wij geloven dat ieder individu het recht heeft om zoveel als mogelijk te doen waar hij/zij in gelooft en prettig vindt. Voorwaarde is dat anderen daar geen hinder van ondervinden.

Daarbij heeft iedereen de plicht naar kunnen en vermogen bij te dragen aan een prettige en eerlijke maatschappij en het voortbestaan en verbeteren hiervan.

Voor bedrijven en instellingen kan dit o.a. tot uitdrukking worden gebracht daar maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de MVO Prestatieladder kan daarbij helpen.

Voor de individuele mens gebruikt BEPROMA bij voorkeur de term Maatschappelijk Betrokken Leven.

Een aantal natuurlijke grondstoffen is nog slechts beperkt voorradig en steeds moeilijker en met toenemende risico’s te winnen.

Fossiele brandstoffen worden niet alleen schaars, maar kennen bij gebruik ook nadelen als het ontstaan van CO2, mede verantwoordelijk voor opwarming van de aarde.

Duurzaam mag geen modewoord zijn dat te pas en te onpas wordt gebruikt, maar moet daadwerkelijk een manier van leven worden.

Natuurlijke grondstoffen moeten voor de komende generaties in voldoende mate beschikbaar zijn.

Onze missie

BEPROMA wil maximaal bijdragen aan het succes van onze klanten, door samen met hen de totale prestaties van hun huisvesting en facilitaire diensten te optimaliseren. Speerpunten hierbij zijn energie efficiency en duurzaamheid.

Wij streven naar oprechte partnerschap met onze klanten en totale zelfstandigheid ten opzichte van andere markpartijen en geloven in samenwerking waarbij wederzijdse onafhankelijkheid geborgd is.

BEPROMA weet dat medewerkers van onze klanten, of dit nu profit- of non-profitorganisaties zijn, thuis ook maatschappelijk verantwoord willen leven en wonen.

Daarom verlenen we op de particuliere markt ook maat gesneden diensten met dezelfde uitstekende service op het gebied van efficiency en duurzaamheid van hun huisvesting.

En uiteraard ook met uitstekende voorwaarden.

Onze Ambitie

BEPROMA wil een vaste partner zijn en ook op de langere termijn toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

BEPROMA heeft de ambitie om van zelfstandig werkend adviseur met een groot netwerk door te groeien naar een advies- beheer- en projectenorganisatie met een groeiend aantal hoogwaardige klanten en toenemend aantal vaste medewerkers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit ons in de genen, maatschappelijk betrokken leven wordt zoveel als mogelijk gepraktiseerd en gestimuleerd o.a. door als bedrijf en als individu deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven als DORA, Energiek Velsen, en School 's Cool Velsen.

Door de groei waarnaar we streven verwachten we een toenemende bijdrage te kunnen leveren aan deze doelstelling.