Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

Voor het relatief snel bepalen van de staat van onderhoud van gebouwen, terreinen en gebouwtechnische installaties kent BEPROMA de Basis Onderhouds Scan. Op basis hiervan kan snel geacteerd worden om tekortkomingen op te lossen en klachten weg te nemen. Zie hiervoor Producten.

Om gedetailleerd inzicht te krijgen in de conditie van uw gebouwen en installaties gebruikt BEPROMA de

CONDITIEMETING volgens NEN 2767

Hierbij wordt volgens een genormaliseerde – en daardoor objectieve- werkwijze de fysieke staat van (delen) van gebouwen en installaties bepaald.

De werkwijze:

Tijdens een nauwkeurige en gedetailleerde inspectie worden aan de hand van in de Nederlandse Norm (NEN 2767) vastgestelde gebrekenlijsten de

van gebreken aan bouwdelen en/of installaties vastgelegd.

Door aan deze gebreken een conditiescore toe te kennen ontstaat een goed beeld van de staat van de asset. En omdat de waardering en berekening –opnieuw: -volgens vastgelegde normen gebeurt – levert dit een objectief en in de markt te vergelijken conclusie en waarde.

Door ook de gewenste conditie vast te leggen kan een eenduidig verbeterplan worden opgesteld, in tijd gefaseerd en financieel gewaardeerd op basis van de te nemen acties. Dit noemen we de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) met als uitvloeisel de Financiële Meerjaren (Onderhouds) Planning (FMJOP of FMJP)

Neemt u gerust contact met ons op als u inzicht wilt krijgen in de conditie van uw gebouwen en gebouwgebonden installaties. Wij lichten u uw voordelen graag toe.

Kijkt u ook eens bij onze Producten waarmee BEPROMA u nog meer kan helpen uw bedrijfsresultaten te verbeteren.