Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

PROJECTMANAGEMENT

Een project is een tijdelijk proces met een eigen organisatie om een uniek en van te voren gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen

BEPROMA hanteert voor projectmanagement de PRINCE2™ methode.

Onderdeel hiervan is dat de betrokkenheid van de gebruiker bij het eindproduct wordt gestimuleerd en ondersteund. Essentie is ook dat een project gestructureerd bestuurd wordt aan de hand van benoemde en herkenbare fases. En herkenbaar en geconditioneerd over gaat in de volgende fase, bijvoorbeeld van ontwerp via voorbereiding naar realisatie.

Alvorens over te gaan tot definitie van een project vindt door BEPROMA een grondige inventarisatie plaats van de wensen en eisen van de opdrachtgever, waarbij vooral het doel en het gewenste resultaat van het project een prominente plaats innemen. Geen project zonder goede omschrijving en geen omschrijving zonder dat daarin het gewenste eindresultaat van het project is vastgelegd.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat -buiten het projectresultaat- ook de voorwaarden waaronder een opdracht wordt uitgevoerd sluitend zijn gedefineerd. Alle partijen in de keten moeten weten wat zij van elkaar mogen verwachten en wat de wederzijdse verplichtingen zijn. En niet alleen weten maar dit ook hebben vastgelegd. BEPROMA hanteert hiervoor de DNR 2011, uitgave juli 2013, waarin de rechtverhouding tussen partijen is vastgelegd. Zaken als verplichtingen van de adviseur, aansprakelijkheid, continuïteit, verzekeringen, etc. worden hierin beschreven.

Projectbegeleiding

Hoewel BEPROMA zich hard maakt voor integraal projectmanagement behoort ook projectbegeleiding sec tot de scope. Denkt u hierbij aan uitvoeringsbegeleiding en -toezicht, technische oplevering en dergelijke.

Projectbegeleiding zal veelal gewenst zijn als de opdrachtgever voor een projectuitvoering een andere is dan de opdrachtgever van BEPROMA. Of als de opdrachtgever van het project een onafhankelijke begeleiding op het project wenst, die de rol van (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever op zich neemt.

Besteksbeoordeling

Het bestek met tekeningen geeft een uitvoerige omschrijving van een bouwwerk. Meestal zijn de vakspecialisten prima in staat om voor hun eigen discipline een bestek met bijbehorende tekeningen op te stellen.

Maar een bouwkundig bestek omschrijft vaak niet waar de sparingen voor bijvoorbeeld luchtkanalen, etc. moeten komen en hoe groot deze moeten zijn. In het bestek voor de elektrische installaties wordt regelmatig in het midden gelaten wie bijvoorbeeld de regeltechnische bekabeling en de kabelgoten moet verzorgen. Regelmatig worden deze zaken "in het werk bepaald". Dit leidt altijd wel tot een oplossing, maar of dit uiteindelijk de juiste en vooral de goedkoopste oplossing zal zijn is niet zeker.

BEPROMA kan voor u onafhankelijke beoordeling van alle disciplines verzorgen. Vooral aan de onderlinge samenhang wordt aandacht besteed.

Neemt u gerust contact met ons op als bovenstaande u aanspreekt. Wij lichten uw voordelen graag toe.