Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

BASIS ONDERHOUD ANALYSE

Doel van de Basis Onderhoud Analyse

Na afloop van de B.O.A. weet u welke van uw gebouw gebonden installaties voor wat betreft onderhoud en inspecties voldoen aan de minimale wettelijke, normatieve en technische eisen om te kunnen en vooral te mogen functioneren. De B.O.A. opzet is voor de opdrachtgever verbluffend simpel, de uitkomst verrassend helder.

Opzet en uitvoering

De analyse begint met een kennismakingsgesprek, waarin op maat gesneden uitleg wordt gegeven over de methodiek, de kosten, uitvoering en de manier waarop de uitkomst wordt gepresenteerd. Dit duurt ongeveer een kwartier. Als het principe u bij nader inzien toch niet aanspreekt, danken wij u voor uw tijd en de kop koffie, geven wij elkaar een hand en nemen wij met een welgemeend “Tot ziens” voor dat moment afscheid van elkaar. Uiteraard worden geen kosten in rekening gebracht.

Wij zijn er echter van overtuigd dat u het nut van de B.O.A. in zult zien. In dat geval starten wij direct met de feitelijke analyse.

Daarbij worden uw gebouw gebonden installaties geïnventariseerd en wordt getoetst of aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Denk hierbij aan SCIOS eisen voor stookinstallaties, de F-gassen regeling voor koelinstallaties, keuringseisen voor brandblussers en brandslanghaspels, noodverlichting, legionella preventie, etc.

Bovendien nemen wij de technische staat van uw installaties op. Wij kijken met name of het minimaal vereiste onderhoud is uitgevoerd. Doel hiervan is te bepalen of de installatie nog redelijk in staat is om zijn technische functie uit te voeren. Afwijkingen worden gesignaleerd. Denkt u hierbij aan slippende V-snaren, lekkende appendages, volle filters, knipperende TL buizen, slecht brandende cv branders, etc.

Het enige wat u hoeft te doen is ervoor zorgen dat alle ruimtes toegankelijk zijn (sleutels) en certificaten van reeds uitgevoerde inspecties en keuringen beschikbaar zijn. Soms zal begeleiding door één van uw medewerkers nodig zijn, overigens meestal alleen als uw bedrijfsvoering dit vereist of de situatie in uw gebouw erg onoverzichtelijk is en geen tekeningen aanwezig zijn.

Binnen enkele dagen ontvangt u een schriftelijke rapportage en maken wij een afspraak met u om de resultaten te bespreken. Uiteraard geeft het rapport niet alleen aan wat is geconstateerd, maar zult u waar nodig ook advies krijgen over te nemen acties.

Bedenkt u daarbij dat BEPROMA volkomen onafhankelijk is en geen enkele binding heeft met welke uitvoerende partij dan ook.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) waarin opdrachtgevers, adviseurs, kennisplatforms als TVVL en uitvoerende partijen vertegenwoordigd zijn.

Neemt u gerust contact met ons op als bovenstaande u aanspreekt. Wij lichten uw voordelen graag toe.