Haven van IJMuiden, thuisbasis van BEPROMA

De zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn.

Dat is het uitgangspunt van de overheid.*

BEPROMA is van mening dat het werk in de zorg al zwaar genoeg is.

Mensen die in de zorg werken verdienen het om zich volledig op hun zorgtaak te kunnen concentreren. Maar ook om dat onder goede en veilige omstandigheden te kunnen doen. Niet alleen de bewoners hebben recht op veilige huisvesting, een goed binnenklimaat en goede facilitaire voorzieningen, zorgverleners hebben dat net zo goed.

BEPROMA helpt u graag uw gebouwen, installaties en interne facilities op niveau te brengen en te houden, door:

Als u contact met ons op neemt, wij vertellen u graag hoe we u kunnen helpen

Bij het tabblad 'Diensten' kunt u zien wat BEPROMA voor u kan betekenen.

*Mede daardoor moeten zorginstellingen voldoen aan een groot aantal eisen. Ze moeten bijvoorbeeld de medezeggenschap voor cliënten regelen, werken met zorgplannen en een klachtenregeling hebben. Zorginstellingen hebben een toelating nodig als zij zorg willen leveren die vergoed wordt uit de zorgverzekering en de AWBZ.

Ook vindt de overheid het belangrijk dat patiënten en cliënten de kwaliteit van zorgaanbieders kunnen vergelijken. Zo kunnen zij de zorg kiezen die bij hen past. De Kwaliteitswet zorginstellingen waarborgt de kwaliteit van de zorg. Goed bestuur van zorginstellingen draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Bij al die eisen moet de zorg ook vooral efficiënt zijn en moet er meer dan ooit op kosten te worden gestuurd. Besparingen worden vooral gezocht -en gevonden- in bezuinigingen op ondersteunende taken.